logo 2

Fundacja "Razem dla Młodych" to dzieło, które jest owocem Światowych Dni Młodzieży 2016 i Dni w Diecezji. Naszymi działaniami chcemy wspierać inicjatywy młodzieżowe w naszej diecezji. 

Główne cele fundacji to:

  • wspieranie działań duszpasterskich i ewengelizacyjnych diecezji, w szczególności duszpasterstwa dzieci i młodzieży
  • wspieranie i organizacja Światowych Dni Młodzieży w wymiarze diecezjalnym, krajowym i światowym - w szczególności wsparcie wyjazdów młodzieży na ŚDM
  • wspieranie polskich misjonarzy pracujących z młodzieżą
  • wspieranie rodzin i młodzieży wymagającej pomocy społecznej
  • działalność w zakresie nauki
  • podtrzymywanie tradycji narodowej
  • upowrzechnianie kultury fizycznej i sportu

 

Dane do wpłat na konto naszej fundacji:

17 1240 6074 1111 0010 6804 9187

Fundacja "Razem dla Młodych"

ul. Floriańska 3

03-707 Warszawa

KRS 0000616107

NIP 1132909831

 

 

 Do pobrania: Statut Fundacji "Razem dla Młodych"